Modellhelikopter

Det å fly et modellhelikopter har vært den store drømmen for mangt et barn, men det er ikke alle som får den drømmen realisert. I dag er den langt mer oppnåelig takket være teknologisk utvikling som har gjort muligheten tilgjengelig for mange flere enn tidligere.

En modell for alle

Det finnes i dag et utall forskjellige modellhelikoptre på markedet. Det være seg den mest sofistikerte og nøysomt selvbygde replikaen til mange tusen kroner, eller en enkel, kanskje vel så underholdende fantasimodell, til noen hundrelapper. Retningen hobbyen tar avhenger av uendelige faktorer, men det er ingen tvil om at det å fly modellhelikopter er en spesiell opplevelse, og da kanskje enda mer om modellen er bygget fra bunnen på eget hobbyrom.

Det er få, om noen, grenser for hvor teknisk avansert og detaljert et modellhelikopter kan være sammenliknet med sine storesøsken, og utfordringen med å holde disse flygende kan kreve mye av sin pilot. Prisnivået på de største modellene kan fort bli såpass at det er fornuftig for de aller fleste å starte på et noe lavere nivå for å tilegne seg den nødvendige erfaringen. Da er det et vell av nivåer å velge fra, og noe for alle å starte med.

Erfaring og sikkerhet

Det er ingen tvil om at det å fly modellhelikopter er fantastisk moro, men det er også mye krefter i sving. Ulykker har skjedd, og for å unngå dette er det veldig viktig at sikkerheten settes først ved all flyging. Det er mange gode simulatorer tilgjengelig for fritt bruk ved kjøp av visse modeller, og disse kan bidra med verdifull erfaring for piloter på alle nivåer. Miljøet blant hobbypilotene er godt og det er mange erfarne og hjelpsomme mennesker som gjerne bidrar til utvikling og opplæring av nye piloter.

Det er viktig å ha det morsomt, men tenkt alltid på sikkerheten for deg og de rundt deg før du starter helikopteret!