Dronebygging

En selvbygget drone består av fem hovedkomponenter: ramme, motorer, flight controller, strøm og fjernkontroll. Les mer i denne seksjonen om hva som gjelder innenfor hver kategori.